Mobilna naprava za aerosolno dezinfekcijo

DECON Classic (model 250-M in 250-D)

za dezinfekcijo prostorov do 250m³

Prenosna naprava za aerosolno dezinfekcijo

DECON Mini model 150-D

za dezinfekcijo prostorov do 160m³

Enoma d.o.o.

Groharjeva 11, SI - 1241 Kamnik  I  www.enoma.si 

e enoma@enoma.si  I  +386 51 641 888

© 2020 - Enoma by Iza